Listen

Banner SmartUIB

SmartUIB is an institutional project of the University of the Balearic Islands (UIB); it is created through Executive Decision 10774 (Full Official UIB, FOU, number 389). This innovation initiative, at the framework of the Vice President for innovation and transfer, is intended to improve, in general, the efficiency of the university, to develop smart technologies to transfer to society and improve the employability of students forming it with a spirit of innovation and entrepreneurship.

The core of our lines of work is SUSTAINABILITY, believes in MULTI-DISCIPLINARITY that creates APPLIED knowledge to REGENERATE and TRANSFORM our environment...

... hence S.M.A.R.T. UIB (although we drop the periods often, becasuse they're rather cumbersome to type).

"2014 Balearic Islands Information Society" initiative for innovation AWARD; by Socinfo Foundation and the magazine "Information Society". Palma, May 7, 2014.

Ca ses Llúcies opens the door to innovation in sustainability

 

  Thursday, 3/November/2016

This language version doesn't exist

El Vicerectorat d'Innovació i Transferència, l'Oficina de Transferència de Resultats d'Investigació (OTRI) de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) i la Càtedra Santander-UIB d'Innovació i Transferència del Coneixement (CSUIT) treballen junts per organitzar la III Jornada d'Innovació i Transferència de la UIB i per establir vincles estrets entre la Universitat i la societat.

L'objectiu d'aquesta jornada és conèixer-nos i seguir cooperant en la creació d'un entorn més sostenible. Parlarem de SmartCampus, SmartCities, SmartDestinations i SmartIslands, i redefinirem el concepte SMART com a sostenible, multidisciplinari, aplicat, regeneratiu i transformador, conceptes integrats des de fa temps dins SmartUIB. Finalment, es farà referència al nou catàleg de tecnologies i serveis especialitzats que ofereix la UIB a les empreses i institucions del seu entorn, encaminats a la resolució de problemàtiques i necessitats de R+D+I.

Per a més informació pitjau aquí.